Nautar - Razumijevanje
 
Naslovnica>Sposobnosti>Razumijevanje

 

KONKURENTNOST
Konkurentnost je širok koncept koji obuhvaća različite faktore koji utječu na sposobnost pojedinaca, tvrtki i nacija da ostvare uspjeh na međunarodnom tržištu i stvore mogućnosti za unapređenje životnog standarda i kvalitete života. Kako koristiti model konkurentnosti kao novi obrazac za poslovni i društveni razvoj? Kako primijeniti pravu strategiju konkurentnosti za uspjeh na globalnom tržištu? Koja je razlika između strategija konkurentnosti koje se temelje na efikasnosti ili kreativnosti? Koja je razlika između strategija Plavog i Crvenog oceana i kako ih možete primijeniti?

BUDUĆNOST
U ovom brzo i stalno mijenjajućem svijetu, o budućnosti se govori kao o resursu kojim moramo naučiti upravljati danas ako želimo ostvariti svoje težnje u vremenima koja dolaze. Pod budućnošću se najčešće misli na događaje koji se tek trebaju dogoditi, kako onda znati za njih? S obzirom da je budućnost suprotna od prošlosti, može li se njeno razumijevanje temeljiti na iskustvu? Kako je to vrijeme koje dolazi nakon sadašnjosti, može li se ona razumjeti deduktivnim izračunima? Kako se može steći prethodno znanje o budućnosti kroz umjeće razgovora, razumijevanjem glavnih trendova i povjerenjem u svoja čula? Koja je zadaća u tome centara za budućnost i kako ih stvoriti?

INOVATIVNOST
Inovativnost je činjenje nečega na novi način, sposobnost ostvarivanja unapređenja kroz nove ideje, proizvode, procese ili strukture koje vode pozitivnim promjenama i povećanju bogatstva. Kako možete izgraditi inovacijski kapacitet unutar vaše organizacije? Kako možete iskoristiti koncept inovacijskog laboratorija? Kako uspješno korištenje informacijske tehnologije može omogućiti i podržavati inovativnost, od jednostavnih istraživanja i razvoja do konkurentnih poslovnih procesa i modela? Koja je specifična uloga ljudskog kapitala u izgradnji inovacijskog kapaciteta?

INTELEKTUALNI KAPITAL
Intelektualni kapital nalazi se u upravljanju i korištenju nematerijalnih dobara. Kako djeluje vaša korporativna i organizacijska longituda? Kako upotrijebiti talent vaših zaposlenika, organizacijsko znanje te poslovne i društvene mreže za unapređenje vaših kapitalnih dobara? Kako ta kapitalna dobra doprinose intelektualnim pravima i intelektualnoj imovini vaše organizacije? Kako se može koristiti informacijsku tehnologiju, istraživanja i inovacije te transfer tehnologija za stvaranje nove intelektualne imovine? Kako možete efikasno zaštititi vaše autorsko pravo, robne marke, brendove i patente?

LEADERSHIP
Leadership je svojstvo emocionalne privrženosti osobama kojima smo spremni povjeriti odluke o svojoj sudbini ali i upravljanje procesom kojem se identitet odigrava u budućnosti. Kako budućnost postaje poslovnom zadaćom vodstva? Kako napraviti strategiju kao racionalno i pripovjedno sredstvo kojim vodstvo može upravljati kao procesom? Kako se postiže to da manageri rade za tvrtke dok tvrtke rade za vođe? Tko je od vođa bio imao san i kako ga vi možete ostvariti?

POLITIKA
Prema definiciji, politika je institucionalna moć posredovanja između različitih a katkad i sukobljenih socijalnih i političkih interesa. Kako djeluje politički proces? Što je umijeće posredovanja i zašto politika ne smije biti jedna od zainteresiranih strana u procesu posredovanja? Kako poslovati s politikom i kako ostvariti političke dobitke iz uspješnog poslovanja?