Nautar - Znanje
 
Naslovnica>Sposobnosti>Znanje

 


INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA
Informacijska technologija jedan je od ključnih pokretača modernog svjetskog napretka. Kako ona djeluje? Kako koristiti Internet da bi se pristupilo informacijama, dijelilo i koristilo znanje i steklo korist od globalnog tržišta? Kako IT unapređuje učinkovitost u poslovanju, od proizvodnje i javnih usluga do marketinga i financija? Kako utječe na promjene u organizaciji, upravljanju i poslovnoj kulturi? Koje su odgovarajuće strategije na raspolaganju kako bi se IT iskoristio za razvojne i reformske mogućnosti i prilike na organizacijskoj i nacionalnoj razini?

MEĐUNARODNI ODNOSI
Međunarodni odnosi integralni su dio političkih znanosti ali su i zasebna disciplina u proučavanju svjetskih pitanja i globalnih političkih, ekonomskih i socijalnih odnosa među pojedincima i organizacijama u međunarodnom sustavu. Kako međunarodni sustav i integracije djeluju? Koji su najpoznatije koncepcije i modeli međunarodnih integracija? Je li europski integracijski proces vođen funkcionalističkim ili federalističkim načelima? Što znači koncepcija upravljanja na više razina i kako ona može utjecati na budućnost Europe i Europske Unije?

MANAGEMENT
Management u poslovanju i bilo kojoj organizacijskoj aktivnosti predstavlja vještinu i sposobnost okupljanja ljudi kako bi zajednički ostvarili poželjne ciljeve. Kako planiranje, organiziranje, korištenje sredstava, nadziranje i predvođenje organizacijom može učinkovito poslužiti ostvarenju nekog cilja? Kako vam korištenje raspoloživih, posebno upotreba i odnos prema ljudskim, financijskim, tehnološkim i prirodnim resursima, može pomoći u ostvarivanju poželjnih rezultata? Koji najbolji stil managementa trebate upotrijebiti u odgovarajućem trenutku kako bi dobili najbolje rezultate od vaših zaposlenika, radnih skupina i projektnih timova? Koja je uloga odgovornog managementa u društvu?

MEDIJI
Mediji, posebno masovni mediji, nisu samo posrednici u pohrani i prijenosu informacija veći važan društveni mehanizam, korektiv i osiguravatelj uloge demokratskih institucija, javnog mnijenja i glas civilnog sektora u našem društvu. Kako to da mediji vrlo rijetko dobro funkcioniraju? Kako najbolje koristiti neki masovan medij u danim društvenim, ekonomskim i političkim okolnostima? Kako se interakcija medija odražava na kulturnu preobrazbu, koncentraciju vlasništva i prožimanje tehnologija?